Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в різних органах державної влади (судах, реєстраційних та дозвільних органах тощо), щодо вирішення питань в різних галузях права:

Представництво інтересів у цивільних справах

Цивільне процесуальне представництво — це такі юридичні відносини, за якими одна особа – представник, виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, статутом, положенням або договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві на захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів.

В законодавстві зазначені такі види представництва у цивільних справах:

 • Представництво громадян;
 • Представництво юридичних осіб;
 • Представництво недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

Зрозуміло, не всі громадяни мають достатню юридичну підготовку та володіють відповідними знаннями у галузі права для того, щоб кваліфіковано вести свої справи в судах та інших органах. Тому, в питаннях представництва у цивільних справах, наша команда може допомогти Вам у вирішенні цивільних справ.

Представництво інтересів у кримінальних справах

Кожна особа, суспільство чи держава, яка внаслідок певних обставин, стає учасником кримінального процесу має право на захист своїх законних інтересів. Професійне представництво інтересів таких учасників у кримінальних справах забезпечує швидке, неупереджене та повне розслідування справ, з метою притягнення до відповідальності винних осіб, чи звільнення від відповідальності тих, хто був неправомірно звинуваченим чи засудженим. До кожного учасника кримінального провадження повинна застосовуватись належна правова процедура.

Особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності лише на підставах прописаних в Кримінальному кодексі України і в порядку передбаченому в Кримінальному процесуальному кодексі України.

Кримінальний процес, зазвичай, складається з наступних етапів:

 • досудове розслідування;
 • судове провадження в суді першої інстанції;
 • судове провадження в апеляційному суді;
 • судове провадження в касаційному суді;
 • провадження у Верховному Суді України;
 • провадження в Європейському суді з прав людини;
 • виконання судових рішень;

Професійність нашої команди ґрунтується на глибоких знаннях особливостей кримінального права і процесу, особливому підході до кожного клієнта, та постійній співпраці з державними органами. Тому ми спроможні досягнути бажаного результату в супроводі кримінальних справ.

Представництво інтересів у податкових органах

З питань представництва інтересів у податкових органах, ми надаємо наступні послуги:

 • Представлення інтересів платника податків у податкових органах;
 • Представництво інтересів платника податків при проведенні перевірок податковими органами;
 • Захист прав платника податків у суді з податкових спорів з податковими органами;
 • Юридичні послуги з відшкодування, поверненню передплати за податками, у тому числі ПДВ;
 • Підготовка заперечень на акт податкової перевірки;
 • Вивчення документів для визначення обґрунтованості та законності дій та рішень податкових органів;
 • Ведення переговорів з перевіряючими інспекторами податкових органів;
 • Судове та адміністративне оскарження рішень податкових органів, захист інтересів платника податків у суді;
 • Підготовка процесуальних документів для визнання рішень податкових органів недійсними;
 • Оскарження рішень арбітражних судів з податкових спорів у вищестоящих судах.

Наша команда вміло представить Ваші інтереси у податкових органах.

Представництво інтересів в судах та інших органах державної влади

Представництво в суді – це комплекс юридичних процедур, які здійснюються юристом від імені сторін у судових суперечках, третіх осіб, заявників та інших суб’єктів. Повноваження судового представника для ведення справ повинні бути підтверджені довіреністю, оформленою у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ми представляємо інтереси своїх клієнтів у:

 • господарських судах усіх інстанцій по Україні (в тому числі, корпоративні спори, земельні спори, спори про стягнення заборгованості, визнання права власності, визнання недійсними договорів, аукціонів, ведення справ про банкрутство тощо);
 • адміністративних судах усіх інстанцій по Україні (в тому числі спори з органами місцевого самоврядування та органами державної влади щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності);
 • судах загальної юрисдикцію усіх інстанцій по Україні (в тому числі стягнення заборгованості, визнання недійсними договорів, трудові спори та ін., в інших цивільних справах).

Звернувшись до нас з питань представництва в суді, Ви отримуєте:

 • Індивідуальний підхід у веденні будь-якої справи в суді;
 • Швидкість та надійність вирішення справи;
 • Впевненість у тому, за що платите гроші. Робота з Вами починається з індивідуального плану робіт, який включає в себе покроковий графік кожної дії, терміни і вартість робіт. Наша робота закінчується очікуваним результатом і звітом про виконану роботу.

Консультування у сфері: цивільного, адміністративного та господарського права, оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Консультування у сфері цивільного права

В житті кожної людини можуть виникнути ситуації, пов’язані з цивільним правом. Наші спеціалісти допоможуть Вам вирішити будь-яку проблему, що стосується регулювання майнових, особистих немайнових, правових, суспільних відносин між фізичними особами та юридичними особами, організаціями, державою тощо.

До Вашої уваги наступні послуги з консультування у сфері цивільного права:

 • повноцінні консультації з правових питань у зручній для Вас формі (усній письмовій, електронній);
 • розробка абсолютно усіх документів правового характеру: заяв, клопотань, скарг, запитів тощо;
 • консультування щодо захисту прав перед органами державної влади або місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями;
 • укладання, аналіз та перевірка цивільних договорів: купівлі-продажу, дарування, найму, страхування, зберігання, доручення тощо;
 • консультування з питань набуття та припинення права власності;
 • консультування щодо набуття та реалізації майнових та немайнових прав;
 • допомога при укладенні цивільно-правових правочинів, в тому числі: консультування щодо нотаріальних дій;
 • врегулювання цивільно-правових спорів;
 • консультування у спорах, що виникають при укладенні, виконанні, розірванні договорів;
 • надання будь якої юридичної допомоги у цивільній сфері, що не суперечить чинному законодавству.

Консультування у сфері господарського права

Наші юристи готові провести консультацію з будь-якого питання щодо  господарської діяльності Вашого підприємства у зручній для Вас формі.

Корпоративне право вважається  найпопулярнішою галуззю господарського права сюди входять: реєстрація власної справи, вибір організаційно-правової форми, складання установчих документів, рішення зборів засновників тощо.

Наші фахівці готові надати консультації з таких питань у сфері господарського права, як:

 • Реєстрація, реорганізація, ліквідація підприємств всіх форм власності;
 • Продаж компанії або зміна організаційно-правової форми підприємства;
 • Складання та підготовка установчих документів;
 • Оскарження рішень зборів засновників, власників або директорів;
 • Написання претензій;
 • Розробка та аналіз господарських договорів;
 • Супровід на зустрічах з контрагентами при складанні угод;
 • Інші питання у сфері господарського права.

Господарське право – це дуже широка галузь юриспруденції, необхідність у застосуванні якої постійно виникає при здійсненні господарської діяльності як фізичними, так і юридичними особами.  Досить важко осягнути всі тонкощі цієї галузі права.

Консультування у сфері адміністративного права

Адміністративне право  – галузь публічного права. Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які виникають в процесі реалізації виконавчо-розпорядчих повноважень органів виконавчої влади. Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини, в яких однією із сторін виступає держава в особі її органів виконавчої влади та посадових осіб, а іншою — фізичні (громадяни, іноземці, особи без громадянства) та юридичні особи (підприємства, об’єднання, установи, громадські організації, політичні партії тощо).

В галузі адміністративного права ми надаємо такі консультаційні послуги:

 • надання письмових та усних консультацій;
 • консультування щодо моделювання можливих ситуацій, підготовка альтернативних правових позицій;
 • консультування щодо підготовки необхідних процесуальних документів;
 • допомога при ДТП, консультування у спорах із співробітниками ДАІ з моменту первинного контакту з ними;
 • консультування стосовно оскарження рішень суб’єктів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • консультування щодо адміністративних правопорушень;
 • консультування щодо поновлення порушених прав.

Наші консультації допоможуть Вам вирішити усі питання у сфері адміністративного права.

Консультування з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Бухгалтерські консультації – це один із видів бухгалтерського супроводу підприємств та організацій.

Як показує досвід, необхідність в консалтингу особливо гостро стоїть у період підготовки бухгалтерської та фінансової звітності. Крім того, консультації з бухгалтерського обліку надзвичайно актуальні під час розширення діяльності та у випадку внесення змін до чинного законодавства, коли підприємству потрібно вирішувати завдання, пов’язані з розробкою ефективної облікової політики, документообігу по новому виду діяльності і схеми бухгалтерського обліку.

Ми надаємо наступні консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

 • стандартизація та ведення бухгалтерського і податкового обліку;
 • впорядкування та специфіки відображення операцій  в бухгалтерському обліку підприємства;
 • правил оформлення первинної документації, обсягу необхідних документів у господарських операціях;
 • особливостей різних систем оподаткування і їх застосування;
 • розробки методик і процесів бухгалтерського обліку;
 • розробка облікової політики, фінансової звітності;
 • аналіз бухгалтерської та фінансової звітності;
 • інших питань бухгалтерського обліку.

Консультування в податковій сфері

Консультування в сфері оподаткування – це майстерність організації та ведення бізнес-процесу в оптимальний спосіб, при цьому дотримуючись  вимог законодавства та місцевих податкових органів.

Звернувшись до нас, ми надамо консультації у таких питаннях:

 • консультування з оподаткування інвестиційної діяльності та операцій з нерухомістю;
 • консультування щодо оподаткування на етапі заснування власної справи;
 • проведення перевірки щодо дотримання податкового законодавства;
 • консультування щодо визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток;
 • податкове планування;
 • роз’яснення законодавчих, підзаконних актів та інших нормативних документів у сфері оподаткування;
 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства;
 • консультації з питань оптимізації податкових платежів;
 • розрахунки податкових ризиків і наслідків окремих операцій і угод;
 • інформування про зміни в податковому законодавстві;
 • консультації з питань імпортних  й експортних операцій.
 • відповіді на будь які питання, пов’язані зі складанням податкової і фінансової звітності.

Наші консультації це дієвий інструмент у вирішенні питань, які виникають при нарахуванні і сплаті податків фізичними та  юридичними особами, результатом якого є зменшення негативних  наслідків помилкового обчислення та сплати податків та оптимізація величини податкових виплат, згідно чинного законодавства.

Розробка та складання юридичних документів

Юридичні документи часто зустрічаються у будь-які сфері діяльності, де перетинаються бізнес та право. Договірна практика свідчить, що неграмотно складений договір порушує права сторін, заподіює шкоду та може бути визнаний судом недійсним. В українських реаліях, при веденні підприємницької діяльності, складання договорів необхідне для дотримання  юридичних формальностей. Правильність та точність договірних формулювань захищає права сторін договору та мінімізує потенційні ризики.

Наша команда юристів надає наступні послуги з розробки та складання юридичних документів:

 • Професійна розробка цивільно-правових, господарських та інших договорів;
 • Складання установчих та інших документів діяльності підприємства, внесення змін до таких документів;
 • Складання проектів заповітів, доручень тощо;
 • Розробка документів в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • Розробка документів щодо адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • Розробка позовів, апеляційних та касаційних скарг, претензій, клопотань, відзивів, заперечень тощо.

Професійна розробка цивільно-правових, господарських та інших договорів:

 • купівлі-продажу, поставки купівлі-продажу нерухомості, підприємства;
 • зовнішньоекономічних контрактів;
 • міни, дарування, ренти, довічного утримання;
 • оренди, комерційного та житлового найму житлового приміщення;
 • будівельного та побутового підряду, генерального підряду;
 • перевезення і транспортного експедирування;
 • позики, зберігання, страхування, комерційної концесії, управління майном;
 • доручення, комісії, агентських договорів;
 • типових договорів, змішаних договорів;
 • інших договорів;

Складання установчих та інших документів діяльності підприємства, внесення змін до таких документів, зокрема:

 • зміна найменування юридичної особи чи ФОП;
 • зміна місцезнаходження;
 • зміна видів економічної діяльності (КВЕДи);
 • зміна розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи;
 • зміна складу засновників юридичної особи та відомостей про них;
 • зміна керівника юридичної особи чи ФОП;
 • зміна відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
 • зміна додаткової інформації про юридичну особу чи ФОП.

Розробка документів в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування:

 • документи обліку особового складу підприємства (наказ про прийняття, переведення, звільнення з роботи тощо);
 • документи обліку нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна, розрахункова відомість, особовий рахунок);
 • документи обліку касових операцій (прибутковий та видатковий касові ордери, касова книга, та ін.)
 • документи обліку розрахунків з підзвітними особами (авансові звіти);
 • документи обліку банківських операцій (рахунок-фактура, платіжні вимоги та доручення та ін.);
 • документи обліку матеріалів (доручення, акт приймання матеріалів, інвентаризаційний опис, матеріальний звіт тощо);
 • документи обліку МШП;
 • документи обліку основний засобів (акт приймання-передачі, акт на списання, інвентарна картка обліку ОЗ та ін.).

Наші співробітники працюють з різними типами та видами договорів. При складанні договорів ми аналізуємо правове становище клієнта, ситуацію на ринку, враховуємо положення судової практики та побажання клієнта. Складені нами договори є надійними, коректними та зрозумілими.