Геологічна будова родовища

п/п Геологічний розріз родовища Середня товщина шару
1. Ґрунтовно-родючий шар – гумусований суглинок з коренями рослин 0,3м
2. Суглинок від палево-жовтого до жовто-бурого, щільний 1,5м
3. Вапняк органогенний, щільний, сірий 0,1м
4. Глина сіро-бура, бура, зелено-бура, щільна, пластична з уламками вапняку 1,4м
5. Вапняк рифовий літотамнієвий від світло-сірого до жовтого і коричнево-сірого, кристалічний, міцний з прошарками рихлого 25,6м
6. Вапняк органогенно-уламочний, світло-сірий, сірий, жовто-сірий, щільний з прошарками рихлого 2,4м
7. Вапняк мергелоподібний, білий, світло-сірий, щільний, горизонтального шару тріщиноватий

 

Результати фізико- механічних випробовувань:

 

п/п ПОКАЗНИКИ Одиниці виміру Кількість
1. Об’ємна вага г/см3 2,18 – 2,58
2. Питома вага г/см3 2,62 – 2,74
3. Водопоглинання % 0,81 – 5,06
4. Пористість % 3,0 – 18,6
5. Механічна міцність в водонасиченому стані кг/см2 122 – 654
6. Марка щебеню :– по дробистості 400
– по зносу в полочному барабані 1
– по удару У-40” “У-75”
7. Морозрстійкість МрЗ – 25